Fabryka Bezpieczeństwa FABE Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

"Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania pożarom dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych"

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu co najmniej w skali rynku polskiego, w postaci systemu zapobiegania pożarom związanym z procesem transformacji energii elektrycznej w obszarze elektromobilności (wózki akumulatorowe i pojazdy elektryczne).

Planowanym efektem projektu jest predykcja zagrożeń pożarem na podstawie pomiarów wybranych parametrów fizyko-chemicznych, z wykorzystaniem opracowanych algorytmów nowej generacji inżynierii wiedzy integrujących sztuczną inteligencję z metodami eksperckimi i numerycznymi.

Wartość projektu: 2 640 624,88 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 807 081,73 PLN
Zapytania ofertowe >>>